Om oss

Abel Arkitekter

Org.nr. 985888507

Stiftet 2005, Nesodden

Abel Arkitekter er et lite arkitektkontor  på  Nesodden utenfor Oslo.   

Kontoret har siden oppstart jobbet med ulike saker i de forskjellige kommuner.

Kontorets kundekrets består i hovedsak av privatpersoner og entreprenørfirmaer. Hovednedslagsfelt er Oslo og Akershus. Arbeidet består  av  det meste som anligger tiltak innenfor privathusnæringen.

Abel Arkitekter har siden 2013 også ingeniørkompetanse innen bygg\ konstruksjon.


Kontoret har siden 2010 hatt sentral godkjenning for SØK, PRO.


Boligen bør i størst mulig grad tilpasses omgivelsene