Hjem

Ethvert byggetiltak er avhengig av omliggende struktur og stilart.


Alle bygg og steder har sin egenart.
Never stop

dreaming

Abel Arkitekter er lokalisert på Nesodden utenfor Oslo. Kontoret har en lang merittliste hvor hovedvekt har bestått i rehabilitering av eksisterende byggverk. Dette i form av videreføring av stilart, eller total konvertering til stil tilpasset husets form og omgivelser.

Kontoret har hatt prosjekter fra Kragerø i sør til Tromsø i nord.

Hva slags omgivelser ligger huset ditt i?

Stedsutvikling er et tema med større fokus i kommunene. Et sted skal være hyggelig å være, brukervennlig og være visuelt godt for øyet

Er en stilart gjennomført vil den alltid kunne tilføre omgivelsene noe...

Abel Arkitekter bistår med planlegging av prosjektets rammer og forutsetninger.

Abel Arkitekter er Sentralt godkjent for PROsjektering og ansvarlig SØK funksjoner

Hva kan vi tilby?

Arkitekten er i alminnelighet bindeleddet mellom oppdragsgiver og myndigheter i byggsaker. I alle søknadspliktige byggesaker skal de forskjellige deler av byggeriet belegges med ansvar, de forskjellige områdene fordeles på prosjekterende (arkitekt og konsulenter) og utførende (entreprenør og leverandører.) I byggesaker er det ofte arkitektens ansvar å utarbeide søknad om tillatelse med nødvendige tegningsunderlag og søknad om ansvarsretter.